Program for 1. halvår 2018

Ved alle arrangementer holder vi en hygge-pause midtvejs; medbring gerne kaffe og brød.
Ved medlemsmøderne kan man oftest med fordel medbringe sin egen bærbare computer.

Foredrag i Aars | Skifter som kilder til dragthistorie og hverdagsliv 1770-1870

Torsdag d. 25. januar kl. 19.00 på Vesthimmerlands Museum
Kulturforsker, mag.art., Kirsten Rykind-Eriksen gennemgår en række skifter på jagt efter, hvad folk ejede i forskellige sociale lag på landet og i byen. KR-E har arbejdet på museer, især med tekstiler og møbler. Skrevet artikler og bøger og er siden 2012 redaktør af museernes Dragtjournal.

Medlemsmøde i Farsø

Torsdag d. 8. februar kl. 19.00 på Farsø Skole (indgang fra C. R. Brixvej)

Medlemsmøde i Farsø

Mandag d. 26. februar kl. 19.00 på Farsø Skole (indgang fra C. R. Brixvej)

Generalforsamling i Løgstør

Onsdag d. 7. marts kl. 19.00 på Løgstør Bibliotek
Efter generalforsamlingen fortæller Karen Straarup om "Fæstebønder med noget på kistebunden".

Medlemsmøde i Aars

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 på Aars Bibliotek (i kælderen).

Medlemsmøde i Løgstør

Torsdag d. 5. april kl. 19.00 på Løgstør Bibliotek (i kælderen).

Tur til Rigsarkivet i Viborg

Torsdag d. 19. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg. Tema fra 10.00-12.00: Fadderskabssager, alimentation og adoption.
Brugerhjælp. Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.

Udflugt til Gl. Estrup på Djursland

Fredag d. 4. maj

Foredrag i Aars | Godsarkiverne

Mandag d. 14. maj kl. 19.00 på Vesthimmerlands Museum
Godsejerne samlede ikke bare den økonomiske og politiske magt men også den magt, der styrede og bestemte over bøndernes dagligdag. Godsejerne styrede hoveriet, havde det sidste år i skiftebehandlingerne, og styrede frem til 1788 hvem der skulle være soldat. Foredraget byder på en gennemgang af de vigtigste arkivgrupper i godsernes arkivalier og det giver en forståelse af den vigtige historiske udvikling frem mod anden halvdel af 1800-tallet, hvor godsejerne definitivt mistede positionen som uundværlig hjørnesten i den offentlige lokaladministration.